Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Dvere nie sú vyrovnané

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Chladničky
  • Naposledy aktualizované 15/07/2016

Dvere nie sú vyrovnané


Symptóm

Ako môžem upraviť vyrovnanie dvierok?


<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">

 Príčina

Ak nie je podlaha rovná, môže to zapríčiniť, že dvere nebudú vyrovnané.

Taktiež, ak je na jednej strane chladničky příliš veľa predmetov vo vnútri, môže to ovplyvniť vyrovnanie dvierok.


</span> Riešenie

Upravte dvere otočnými nožičkami, ktoré sa nachádzajú na spodku zariadenia.


Štandardná chladnička: Ak budete otáčať nožičkou proti smeru ručičkových hodiniek, dvere sa budú posúvať smeron nadol a opačne.
Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500