Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Dvere sa otvárajú pri zatvorení iných dverí.

Riešenie problémov

Dvere sa otvárajú pri zatvorení iných dverí.


Symptóm

Keď otvoríte/zatvoríte dvere, iné sa otvoria/zatvoria?


<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">

 Príčina

Toto môže byť spôsobované vďaka tlaku vzduchu (cirulácii chladného vzduchu) vo vnútri chladničky. Je to bežné správanie.
Chladnička je riešená tak, aby vzduch cirkuloval medzi chladiacou a mraziacou časťou.
Keď sa otvoria, alebo zatvoria dvere chladničky, interný skompresovaný vzduch je vháňaný do opačnej strany.

</span>


 Riešenie

Takéto správanie je v poriadku, a nejedná sa o chybu. 
Poutierajte tesnenie, ak toto správanie bude časté.*Required question