Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Dvere sa otvárajú pri zatvorení iných dverí.

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Chladničky, Mrazničky, Vinotéky
  • Naposledy aktualizované 15/07/2016

Dvere sa otvárajú pri zatvorení iných dverí.


Symptóm

Keď otvoríte/zatvoríte dvere, iné sa otvoria/zatvoria?


<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">

 Príčina

Toto môže byť spôsobované vďaka tlaku vzduchu (cirulácii chladného vzduchu) vo vnútri chladničky. Je to bežné správanie.
Chladnička je riešená tak, aby vzduch cirkuloval medzi chladiacou a mraziacou časťou.
Keď sa otvoria, alebo zatvoria dvere chladničky, interný skompresovaný vzduch je vháňaný do opačnej strany.

</span>


 Riešenie

Takéto správanie je v poriadku, a nejedná sa o chybu. 
Poutierajte tesnenie, ak toto správanie bude časté.Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500