Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Klepavé zvuky z chladničky

Riešenie problémov

Klepavé zvuky z chladničky


Symptóm

Bzučanie, klepanie

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">


</span>


 Riešenie

1. Príklad: Počujete prerušovaný bzučivý zvuk vo vnútri chladničky?

Jedná sa o zvuk otváranie a zatváranie vetracieho prieduchu.

2. Príklad: Klapka uvoľňuje priechod chladného vzduchu, ak je to potrebné. Ak už nie je chladenie potrebné, klapka sa uzavrie.

Ako môžete vidieť na obrázku, klapka sa otvára a zatvára v závislosti na situácii.

3. Príklad: Klapka je otváraná a zatváraná motorom vo vnútri chladničky každých cca 6 sekúnd, to môže vydávať vrčivý zvuk. Tým je zabezpečovaná kontrola prúdenie chladného vzduchu.

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">


</span>
*Required question