Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Zásuvka nefunguje správne

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Chladničky
  • Naposledy aktualizované 28/07/2016

Zásuvka nefunguje správne


Symptóm

Zásuvka v chladničke nejde ľahko otvárať a zatvárať.


<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">

 Príčina

1. Zásuvka v chladničke, zásuvka v mrazničke a zásuvka na zeleninu.

  Zásuvka v chladničke sa nemôže správne a ľahko pohybovať, ak z nej vyčnieva nejaký predmet.
  Správnemu pohybu zabraňuje zlé nasadenie do koľajničiek.

  Ak koľajničky poškodené, zásuvka nemôže správne kĺzať.
  Ak poškodené rámy police, zásuvka nebude správne kĺzať a bude vydávať nepríjemné zvuky.

2. Zásobník na ľad

   Pokiaľ je v zásobníku príliš veľa ľadu, môže byť prilepený a nemusí ísť otvoriť.
   V zásobníku sa nachádza mechanizmus zabraňujúci jeho pádu.

</span> Riešenie

1. Zásuvka v chladničke, zásuvka v mrazničke a zásuvka na zeleninu

Vyberte zásuvku, očistite koľajničky, priestor medzi nimi a vnútro zásuvky.
Poličku vráťte späť do pôvodnej pozície.
Ak Vám nejde polička umiestniť späť, alebo je zničená, nechajte ju skontrolovať pracovníkom servisu.2. Zásobník na ľad

Zľahka nadvihnite zásobník na ľad a vyberte ho.
Po jeho zasunutí späť skontrolujte, či je umiestnený správne.
Zásobník je určený pre 3 várky ľadu. Ak je ľadu viac, nebude možné zásobník vybrať.


Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500