Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Ako namontovať poličku

Používanie

Ako namontovať poličku


Symptóm

Montáž/demontáž

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">


</span>


 Riešenie

1. Zložitá montáž / demontáž poličky

Demontáž police - model s francúzskymi dverami.
- Odstráňte všetky predmety na polici a nadvihnite jej prednú časť.
- Teraz ju vytiahnite oboma rukami.

Montáž police - model s francúzskymi dverami.
-  Policu ľahko nadvihnite a umiestnite do výšky, ktorú požadujete.
-  Zaháknite zadnú časť a po tej prednú časť sklopte do vodorovnej polohy.

Demontáž poličky Side by Side model 1.
- Otvorte dvere dokorán.
- Nadvihnite zadnú časť police a zľahka povytiahnite.
- Po vytiahnutí polovice police mierne nadvihnite prednú časť.
- Potom policu vytiahnite.

model 2
- Otvorte dvere dokorán.
- Uchopte prednú časť police a ťahajte, kým sa nezastaví.
- Až sa zastaví, ľahko ju nadvihnite.
- Potom ju vytiahnite.


<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"></span>2. Zložitá montáž alebo demontáž poličky na nápoje.

1) Demontáž poličky na nápoje.
-  Uchopte poličku za prednú časť, spredu ju ľahko nadvihnite. Potomj ju celú vytiahnite.


2) Nasadenie poličky na nápoje.
- Uchopte oba konce poličky na naraz oba konce zatlačte dole.
- Poličku zaklapnite do drážok a upevnite ju.

3) Držiak na fľaše - demontáž
- Uchopte oba konce držiaka a nadvihnite ho. Potom ho vyberte.<font face="굴림">

3. Zložitá montáž, alebo demontáž zásuvky Magic Space

typ 1
- Ako prvé odstráňte poličku na mliečne výrobky a vajcia, kryt domáceho baru vytiahnite nahor a potom ho vyberte.
typ 2
-  Vytiahnite kryt domáceho baru hore a potom ho vyberte
.</font>

*Required question