Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Dvere sa nezatvárajú správne

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Chladničky
  • Naposledy aktualizované 28/07/2016

Dvere sa neotvárajú správne


Symptóm

Dvere nejdú kompletne zavrieť.


<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">

 Príčina

1. Dvere nejdú správne dovrieť.

Veci z poličiek, alebo zásobníka na fľaše vykukujú a nedovoľujú dverám, aby sa zavreli.
Police alebo držiak na fľaše nie sú po čistení správne umiestnené.
Kryt, alebo niečo na chladničke zasahuje do priestoru dverí, cudzí predmet sa prilepil na tesnenie a zabraňuje tesnému zatvorení dverí.
Tesnenie je zničené.


2. Zdá sa, že pri otváraní / zatváraní dverí sa niečo zaseklo
Môže sa jednať o zarážku v spodnej časti chladničky.
Ak sú dvere zatvárané pomaly, môže dôjsť k ich spomaleniu zarážkou tak, že sa nezatvoria.

</span> Riešenie

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">

1. Dvierka nejdú správne dovrieť

Ak v predných častiach políc umiestnené veľké predmety, odstráňte ich a vyskúšajte, či ide dvere dovrieť.
Ak je v držiaku na fľaše umiestnené fliaš príliš veľa alebo príliš veľké, môžu zasahovať do políc. Odstráňte ich a skúste dvere dovrieť.
Ak predmety vnútri chladničky v poriadku, skontrolujte, či sú police a držiaky správne zasadené do chladničky.
Skontrolujte, či kryt, či iný predmet, nezasahujú do priestoru dverí.
Ak je na tesnenie prilepený nejaký predmet, odstráňte ho pomocou navlhčenej handričky.
Ak je tesnenie uvoľnené, alebo odlepené, pripevnite ho pevným stlačením.

2. Zdá sa, že pri otváraní / zatváraní dverí sa niečo zaseklo.

Ak sa dvere nezatvoria kvôli zarážke, nejedná sa o vadu chladničky. Pokiaľ na dvere zľahka zatlačíte, zatvoria sa.</span>Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500