Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Slabé chladenia v mraziacej časti

Riešenie problémov

Slabé chladenie v mraziacej časti


 Symptóm

Slabé mrazenie. Potraviny sa rozmrazujú,  topia sa.

 Príčina

1. Nastavená teplota.

① Ak je nastavená vysoká teplota v mrazničke, potraviny môžu rozmŕzať.

② Pokiaľ je v chladničke (chladiacej časti) nastavená vysoká teplota, môže to spôsobovať, že v nej začne byť teplo.

    
V chladničke je senzor, ktorý kontroluje teplotu mrazničky. Ak teda teplotu nastavíte vysokú, teplota mrazničky sa tiež zvýši.


 2. Skontrolujte chladničku.

① Ak nie sú dvere dobre zatvorené, studený vzduch bude prúdiť z chladničky a teplý vzduch bude prúdiť do chladničky, čo zapríčiní zlé chladenie.


    ② Ak je veľa vecí na poličkách alebo sú zablokované vetráky, studený vzduch nebude dobre prúdiť a potraviny môžu rozmŕzať.

     
Potom je prúdenie vzduchu okolo políc slabšie a potraviny ako je napríklad zmrzlina začnú topiť.


3. Skontrolujte potraviny

① Ak vložíte do chladničky alebo mrazničky horúce alebo vlažnej jedlo, zvýši to teplotu vo vnútri a mraznička sa začne otepľovať. Ak budete otvárať často dveře v teplom počasí, zvýši to teplotu a potraviny nemusí byť chladné.


4. Skontrolujte okolia

① Ak je vystavená priamemu slnečnému svitu alebo umiestnená blízko plynových kachlí, chladenie je slabé.

② Pri zlej ventiláciu miestnosti, chladenie môže byť slabšia.

③ Ak je okolitá teplota príliš vysoká, má to vplyv na chladenie.

④ Potrebuje dostatok času pre obnovenie správnej teploty po manipulácii, pôsobenie okolitých vplyvov a po oprave.

5. Ostatné

① Pokiaľ ju nezapnete do zásuvky, nebudete mať chladný vzduch.


 Riešenie

1.  Nastavenie teploty.
Nastavte teplotu

    Lokácia termostatu nastavenia teploty sa moze líšiť podľa modelu.

Ak je nastavená vysoká teplota, znížte ju.2. Skontrolujte chladničku
    Dajte potraviny tak, aby neblokovali dvere a dvere správne zatvorte.


Rozložte potraviny tak, aby neblokovali ventilátory. V prednej časti mrazničky prúdi vzduch (ventiluje). Dajte pozor, nech ho nezablokuje pomocou plastového vrecka alebo papierom.

Skladujte potraviny ako je zmrzlina v blízkosti ventilácie.

  

3. Skontrolujte potraviny

V závislosti na množstve jedla, je potrebný rôzny čas po dosiahnutí správnej teploty. Pred vložením do chladničky alebo mrazničky potraviny  najprv ochladíme. Ak je okolitá teplota príliš vysoká, zabráňte častému otváranie dverí.

4. Skontrolujte okolie. Rozhliadnite sa okolo chladničky.


Urobte dostatok miesta okolo chladničky pre správnu ventiláciu.


Okolitá teplota musí byť medzi 5 ~ 35 .


Ak ju zapnete do zásuvky, trvá to 1 ~ 2 hodiny než studený vzduch začne cirkulovať. Celkovo to trvá 2 ~ 3 dni pre dosiahnutie nastavenej teploty, podľa množstva uloženého jedla v chladničke.

5. Ostatné
Ak nesvieti svetlo po otvorení dverí, odpojte a zase zapojte chladničku do zásuvky. Ak stále nesvieti, vyskúšajte zapojiť do zásuvky iný spotrebič, či správne funguje. Ak sa nezapne ani iný spotrebič, zásuvka je nefunkčný, zapojte teda chladničku do inej zásuvky. Ak sa iný spotrebič zapne, produkt potrebuje návštevu servisného technika. Kontaktujte zákaznícku podporu
.

*Required question