Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

[Inštalácia chladničky LG] Kedy mám zapojiť napájací kábel a napájať po premiestnení výrobku?

Oprava

Ak sa chladnička pohybuje v ľahu, chladiaci motor (kompresor) sa môže odpojiť alebo sa plynové potrubie môže zlomiť v dôsledku vibrácií, čo môže spôsobiť poruchu.

Chladiaci motor (kompresor) obsahuje olej.
Ak je chladnička počas prepravy naklonená, olej môže prúdiť nesprávnym smerom, čo spôsobí poruchu, ak sa napájanie zapne ihneď po pohybe.

Skúste toto

Chladničku čo najviac presuňte do zvislej polohy.

➔ Ak bolo nevyhnutné presunúť chladničku v ľahu, nechajte ju vo zvislej polohe asi 2 hodiny pred zapojením a napájaním.

Chladničku čo najviac presuňte do zvislej polohy.

Ak ste jednoducho odstránili elektrický kábel alebo zmenili umiestnenie chladničky v dome, zapojte kábel späť a po 5 minútach napájajte.

Táto príručka bola vytvorená pre všetky modely, takže obrázky alebo obsah sa môžu líšiť od vášho produktu.

*Required question