Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Už jste vyčistili odtokový filtr?

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Práčky
  • Naposledy aktualizované 16/09/2015

Už ste vyčistili odtokový filter?

 

cause Dôvod

 

         ■ Ak nie je filter pravidelne čistený, môže dochádzať k jeho zaneseniu zbytkom pracích prostriedkov a inými nečistotami.  

         ■ Ak tieto nečistoty preniknú do odtokového čerpadla, môže dôjsť k jeho zaneseniu a poruche.

 

how to fix Riešenie

 

         ■ Vyčistite odtokový filter 

            ※ Pri čistení dávajte pozor, aby voda nevytekala na drevené povrchy. Môže dôjsť ich poškodeniu. 

         ▶ Ak práčka vypúšťa

             1) Po otvorení spodného krytu na pravej spodnej strane uvidíte zátku a filter. 

                  (Niektoré modely môžu mať kryt na ľavej strane). 

             2) Odstráňte kryt a nechajte vytiecť vodu. Otvorte filter a odstráňte všetky nečistoty. 

             3) Zavrite vypúšťaciu zátku a filter uzavrite.  

         ▶ Ak práčka nevypúšťa 

            1) Po otvorení spodného krytu  na pravej spodnej strane uvidíte zátku a filter.  

                (Niektoré modely môžu mať kryt na ľavej strane). 

            2) Pred otvorením si pripravte vedro a mop. 

            3) Otvorte vypúšťaciu zátku a nechajte vodu vytiecť do vedra.

                ※ Hadičku držte pri otváraní stlačenú, aby voda nevytiekla mimo nádobu.

 

                drain filter cleaning

 

           4) Po tom, čo ste vypustili všetku vodu, upchajte hadičku a vráťte ju späť do zásuvky.

                Potom otvorte kryt filtru otočením proti smeru hodinových ručičiek.

           5) Vyčistite filter pod tečúcou vodou a odstráňte všetky nečistoty. Vyčistěte filtr pod tekoucí vodou a odstraňte veškeré nečistoty.
          Zavrite filter a umiestnite ho späť do práčky.

 

               drain filter cleaning

 

 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500