Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Už ste vyčistili odtokový filter?

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Práčky
  • Naposledy aktualizované 16/09/2015

Už ste vyčistili odtokový filter?

 

 

cause Dôvod

 

         ■ Pokiaľ nie je filter pravidelne čistený, môže dochádzať k jeho zaneseniu zvyškami pracích prostriedkov a inými nečistotami.


         ■ Ak tieto nečistoty preniknú do odtokového čerpadla, môže dôjsť k jeho zaneseniu a poruche.

 

 

how to fix Riešenie

 

         ■ Vyčistite odtokový filter
    ※ Pri čistení dávajte pozor, aby voda nevytekala na drevené povrchy.
Môže dôjsť k ich poškodeniu.

▶ Ak práčka vypúšťa
1) Po otvorení spodného krytu na ľavej spodnej strane uvidíte vypúšťaciu zátku a filter.
(Niektoré modely môžu mať kryt na pravej strane).
2) Odstráňte krytku a nechajte vytiecť vodu.
Otvorte filter a odstráňte všetky nečistoty.
3) Zandejte vypúšťací zátku a filter uzavrite.

▶ Ak práčka nevypúšťa
1) Po otvorení spodného krytu na ľavej spodnej strane uvidíte vypúšťací zátku a filter.
(Niektoré modely môžu mať kryt na pravej strane).

2) Pred otvorením si pripravte kýblik a mop.
3) Odoberte vypúšťací zátku a nechajte vodu vytekať do vedierka.
※ Hadičku držte pri otváraní stlačenú, aby voda nevytiekla mimo nádobu.

                drain filter cleaning

 

       4) Po tom, čo je všetka voda vypustená, upchajte hadičku a vložte ju späť do zásuvky.
Potom otvorte kryt filtra otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.


5) Vyčistite filter pod tečúcou vodou a odstráňte všetky nečistoty.
Zložte filter a umiestnite ho späť do práčky ..

 

               drain filter cleaning

 

 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500