Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

[Kód chyby práčky LG s predným plnením] Zobrazí sa chyba LE

Oprava

Zobrazí sa chyba LE. Práčka prestala fungovať.

Ak dôjde k abnormalite v otáčaní vane, môže sa vyskytnúť chyba LE.
Chyba nastane, keď sa motor nemôže pohybovať, pretože je príliš veľa bielizne alebo práčka je prevádzkovaná nepretržite, alebo ak je chytená minca alebo iné cudzie predmety.

Le chybový obrázok na displeji

Skúste toto

Ak sa na displeji zobrazí chyba LE, vyskúšajte nasledujúce kroky:
Ak sa vyskytne chybový kód v dôsledku dočasnej chyby, možno ju vyriešiť nasledujúcou metódou.

Odpojte napájanie, počkajte 5 minút, pripojte ho k zdroju napájania a skúste to znova.

Príliš veľa bielizne môže spôsobiť, že nadmerná sila sa sústredí na motor práčky, čo spôsobí, že sa vaňa prestane točiť.

➔ Odstráňte časť bielizne, aby ste znížili náplň bielizne, a vyberte si posteľnú bielizeň pre paplóny s veľkou náplňou alebo veľkosťou.

Vidíte nejaké mince alebo cudzie predmety uviaznuté v medzere vo vani?

➔ Odstráňte viditeľné mince alebo cudzie predmety.

Vypnite napájanie, vyberte bielizeň, skontrolujte, či nie sú mince alebo cudzie predmety, a ak sa nájdu, vyberte ich pomocou vhodných nástrojov (kliešte, pinzety atď.).

Popis cudzieho predmetu uviaznutého v koši na bielizeň

※ Ak sa táto chyba zobrazuje aj naďalej, odpojte napájaciu zástrčku a kontaktujte servisné stredisko LG Electronics.

Táto príručka bola vytvorená pre všetky modely, takže obrázky alebo obsah sa môžu líšiť od vášho produktu.

*Required question