Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Prečo sa na displeji zobrazuje DE?

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Sušičky
  • Naposledy aktualizované 16/09/2015

Prečo sa na displeji zobrazuje DE?

 

 

 

cause Dôvod

 

Ak sa počas užívania výrobku otvoria dvere, na displeji sa zobrazí DE.
Prosím zatvorte dvere.
Ak sa správa aj naďalej zobrazuje, obráťte sa na servisné stredisko.

 

         DE error

 

how to fix Ako opraviť

 

 ■ DE sa tiež može objaviť, ak dvere nie sú zatvorené z dôvodu nadmerného zaťaženia bielizne.
Prosím vyberte časť bielizne z bubnu.
Zatvorte dvierka,  stlačte tlačidlo Štart / Pauza k obnovenie
.

 

         door open

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500