Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Riešenie problémov s panelom

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Mikrovlnné rúry
  • Naposledy aktualizované 15/07/2016

Riešenie problémov s panelom


 Symptóm

<span style="color: black; text-transform: none; font-family: Arial; font-size: 14pt; font-style: normal; font-variant: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none;">

Riešenie problémov s panelom

</span><span style="color: black; text-transform: none; font-family: Arial; font-size: 14pt; font-style: normal; font-variant: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none;"></span>

 Riešenie

<span style="color: black; text-transform: none; font-family: Arial; font-size: 14pt; font-style: normal; font-variant: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none;">

Je možné fóliu odstrániť z ovládacieho panelu?

Áno. Fólia na ovládacom paneli je len chrániaca fólia počas prevozu. Nemá žiadnu inú funkčnosť. Môže byť na výrobku ponechaná, ale používaním ovládacieho panelu sa začnú vytvárať vzduchové bublinky. V tom prípade je lepšie fóliu odstrániť. Fóliu teda môžete odstrániť i hneď po zakúpení.Ovládacie prvku fungujú, ale nie je počuť zvuk.

Podľa užívateľskej príručky, niektoré modely dovoľujú vypnúť zvuk, ktorý sa ozýva pri stlačení tlačidiel. Ak si želáte zvuk znovu zapnúť, nasledujte pokyny v užívateľskej príručke.Tlačidlá po stlačení nefungujú.


1. Uistite sa, ze funkcia detskej zámky nie je aktívna. Je potrebné sa pozrieť do užívateľskej príručky konkrétního modelu. Ak je detský zámok aktívny, vypnite ho. Ak toto nepomôže, odpojte zariadenie na 2-3 minúty. Ak reset nepomôže, kontaktujte autorizovaný servis.

2. Uistite sa, že sklenený model je v suchom prostredí.Zobrazuje displej nesprávny čas?

Pozrite si manuál, aby ste nastavili čas. Ak však nastane výpadok prúdu, čas bude vynulovaný a bude vyžadovať znovunastavenie.Na displeji sa zobrazuje UZAMKNUTÉ/LOCKED

Ovládanie bolo zablokované.
->Stlačte a podržte tlačidlo Clear/Off na 3 sekundy pre odblokovanie ovládania.Ak displej zobrazuje odpočítavanie, ale rúra nie je spustená:

Overte si, či sú dvierka pevne zatvorené.
Overte si, či nie je spustený časovač namiesto funkcie rúry.
</span>

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500