Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Chybové kódy - varná doska

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Mikrovlnné rúry, Vstavané spotrebiče
  • Naposledy aktualizované 28/07/2016

Chybové kódy - varná doska


 Symptóm

<span style="color: black; text-transform: none; font-family: Arial; font-size: 14pt; font-style: normal; font-variant: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none;">

Chybové kódy

</span><span style="color: black; text-transform: none; font-family: Arial; font-size: 14pt; font-style: normal; font-variant: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none;">


</span>

 Riešenie

<span style="color: black; text-transform: none; font-family: Arial; font-size: 14pt; font-style: normal; font-variant: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none;">

Chybový kód indikuje kód chyby.

Vyskúšajte zariadenie odpojiť zo zásuvky a po 2-3 minútach ho opäť zapojiť.

Ak sa to tým nevyrieši, bude potrebný zásah servisu.E1: Pokiaľ dôjde k výpadku chladiaceho ventilátora, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

E3: Ak napájacie napätie prekračuje menovitej hodnoty, vypnite varnú dosku stlačením tlačidla,

počkajte, než symbol «H» zmizne vo všetkých zónach, zapnite varnú dosku stlačením tlačidla a pokračujte v práci.

Ak sa zobrazí jeden z uvedených chybových kódov, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

E4: Ak napájací frekvencia prekračuje menovitej hodnoty, vypnite varnú dosku stlačením tlačidla,

 
počkajte, než symbol «H» zmizne vo všetkých zónach, zapnite varnú dosku stlačením tlačidla a pokračujte v práci.

Ak sa rovnaký chybový kód zobrazí znovu, odpojte varnú dosku od siete, znova ju pripojte, zapnite ju stlačením tlačidla

a pokračujte v práci. Ak sa zobrazí jeden z uvedených chybových kódov, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

E5: Ak je vnútorná teplota varnej plochy príliš vysoká, vypnite varnú dosku stlačením tlačidla a nechajte vykurovacej zóny vychladnúť.

E6: V prípade chyby komunikácie medzi ovládacím panelom snímača a vykurovaciu zónou

kontaktujte autorizované servisné stredisko.

E7: Ak je snímač teploty vykurovacieho článku chybný, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

E8: Ak je snímač teploty chladiacej jednotky chybný, kontaktujte špecialistu autorizovaného servisného strediska.

E9: V prípade chyby kalibrácie kontaktujte jedno z autorizovaných servisných stredísk.

<p>
</p><p align="LEFT">
</p><p align="LEFT">
</p>
<p>
</p><p>
</p>
</span>

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500