Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Klepavé zvuky z chladničky

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Chladničky, Mrazničky, Vinotéky
  • Naposledy aktualizované 18/07/2016

Klepavé zvuky z chladničky


Symptóm

Bzučanie, klepanie

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">


</span>


 Riešenie

1. Príklad: Počujete prerušovaný bzučivý zvuk vo vnútri chladničky?

Jedná sa o zvuk otváranie a zatváranie vetracieho prieduchu.

2. Príklad: Klapka uvoľňuje priechod chladného vzduchu, ak je to potrebné. Ak už nie je chladenie potrebné, klapka sa uzavrie.

Ako môžete vidieť na obrázku, klapka sa otvára a zatvára v závislosti na situácii.

3. Príklad: Klapka je otváraná a zatváraná motorom vo vnútri chladničky každých cca 6 sekúnd, to môže vydávať vrčivý zvuk. Tým je zabezpečovaná kontrola prúdenie chladného vzduchu.

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">


</span>
Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500