Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Prečo je sací výkon vysávača slabý?

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Vysávače
  • Naposledy aktualizované 10/09/2015

Prečo je sací výkon vysávača slabý?

Príznak

         Sací výkon je nízky

 

 

Príčina

         Sací výkon môže byť znížený, ak je zásobník plný.  

 

Ako to opraviť

           1. Stlačením tlačidla "push" otvorte veko na zásobník prachu.

           2. Zásobník vyberte jemným ťahom, hore za rukoväť.      

  

         3. Uvoľnite háčik na zadnej strane zásobníka na prach, pre oddelenie filtra a hubky.

         4. Vysajte a kefkou vyčistite filter a špongiu, pre odstránenie od jemných čiastočiek prachu.

Pri umývaní  filtra vodou sa môže znížiť sací výkon. Čistite filter na týždennej báze pre udržanie čistiacej schopnosti.
                

 

 

      5. Otvorte kryt a podržte tlačidlo "Open":

      6. Vyprázdnite zásobník na prach a vyčistite ho kefou alebo umyte pod tečúcou vodou.

      7. Vysušte (zásobník na prach) v tieni, mimo priameho slnečného žiarenia.

                      

 8. Dajte špongiu a filter do ich pôvodných polôh po vyčistení zásobníka na prach.

 9. Zostavte špongiu a filter dohromady.

10. Pri montáži, zatlačte obdĺžnikovú časť do krytu.

11. Skontrolujte či, filter aj hubka sú pevne spojené so zásobníkom prachu.

V prípade, že je zásobník na prach zostavený bez krytu filtra, prach ktorý sa dostane dovnútra zariadenia,

môže spôsobiť poruchu.

12. Nasaďte zásobník na prach späť do Robokinga a zatvorte veko.

         

 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500