Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Čo je funkcia zámku?

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Vysávače
  • Naposledy aktualizované 10/09/2015

Čo je funkcia zámku?

 

Symptóm

            1.Tlačítko / Diaľkové ovládanie> Ako uzamknúť tlačidlá

 

Ako uzamknúť tlačidlá?


    
1. Držte súčasne tlačidlá Turbo a Mode po dobu 3 sekúnd pre uzamknutie.

      2. Pre odomknutie treba tieto tlačidlá držať tiež 3 sekundy.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500