Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Prečo sa Roboking nevracia do svojej domovskej stanice?

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Vysávače
  • Naposledy aktualizované 10/09/2015

Prečo sa Roboking nevracia do svojej domovskej stanice?

Symptóm

          Error

 

Dôvod
           1. Ak sa Roboking nevráti do svojej domovskej stanice, na displeji sa zobrazí chyba ER Station alebo ER06.
           2. Vyčistite priestor okolo domovskej stanice a skontrolujte zdroj napájania
.

 

Ako situáciu vyriešiť

    1. Roboking nemusí nájsť cestu do svojej domovskej stanice ak v ceste stoja prekážky, ktoré rušia signál.
    2. Odstráňte prekážky v okolí 2 metrov pred a 1,5 metra zo strán domovskej stanice.
    3. Umiestnite stanicu na rovný povrch tak, aby sa celá dotýkala steny.

        

            4. Uistite sa, že je domovská stanica zapojená do elektriny.
            5. Ak Roboking začne upratovanie výjazdom z domovskej stanice, je pre neho potom ľahšie nájsť cestu späť.
      

  

 

 

 



Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500