Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Čo je Čistenie "môjho priestoru" (My space)?

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Vysávače
  • Naposledy aktualizované 11/09/2015

Čo je Čistenie "môjho priestoru" (My space)?  

Symptóm

            Čistenie> Čistenie môjho priestoru

Použitie
          1. Pre zapnutie funkcia stlačte Môj priestor na diaľkovom ovládači.
          2. Šípkami na ovládači vymedzte oblasť, ktorú chcete čistiť.
          3. Stlačte začať a Roboking začne vysávať vymedzený priestor v režime CIK CAK.
          ※ Dostupné Iba na diaľkovom ovládači.

              

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500