Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Čo mám robiť, ak sa Roboking nezapne alebo sa nenabíja?

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Vysávače
  • Naposledy aktualizované 12/09/2015

Čo mám robiť, ak sa Roboking nezapne alebo sa nenabíja?

Príznak

           Power (Štart)> nedá sa zapnúť

 

Dôvod

          Prosím skontrolujte zadnú stranu Robokinga, hlavný vypínač sa nachádza na ľavej strane.

Ako opraviť

         1. Zapnite hlavný vypínač na zadnej strane Robokinga.
         2. Prosím, podržte na prístroji tlačidlo START / STOP po dobu niekoľkých sekúnd, kým nezaznie pípnutie.
         3. Ak nie je zapnutý, prosím umiestnite Robokinga vzpriamene "tvárou v tvár" s domácou stanicou pre nabíjanie.
         4. Ak dôjde k nabíjanie, ozve sa hlasová správa "Nabíjanie začaté".
         5. Ak hlasová správa oznamuje "spínač vypnutý". Prosím zapnite ho a skontrolujte stav vypínača v polohe "on":
         6. Ak sa usadí špina na nabíjacom slotu výrobku alebo bytovej stanice, vyčistite ho kefkou alebo mäkkou handričkou.
         7. Robokinga položte jemne hore nohami na mäkkú tkaninu na podlahe a vyčistite hlavnú jednotku.
         8. V prípade, že Roboking nie je používaný dlhšiu dobu (asi týždeň), vypnite hlavný vypínač pre úsporu energie.
            

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500