Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Prečo sa tvoria námraza na stene alebo podlahe vo vnútri chladničky?

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Vysávače
  • Naposledy aktualizované 16/09/2015

Prečo sa tvorí námraza na stene alebo podlahe vo vnútri chladničky?

symptom Príznak         

              Námraza vo vnútri chladničky.

cause Možná príčina

           1. K námraze najčastejšie dochádza, ak studený vzduch zvnútra uniká von a zvonku sa do chladničky dostáva teplý vzduch,

            ktorý prináša vlhkosť pri častom otváraní a zatváraní dverí chladničky. Efekt je podobný vodným kvapkám, ako keď

            chladenú fľašu vyberieme z chladničky a na jej povrchu sa vytvorí kvapky vody.

            2. Najčastejšie môže byť námraza spozorovaná v lete alebo v období dažďov, kedy je vysoká vlhkosť.

 

 

 

how to fix Ako to opraviť

1. Utrite povrch suchou žinkou.

2. Uistite sa, že sú dvere chladničky úplne zatvorené. Nenechávajte dvere otvorené po dlhú dobu. refrigerator

<Kapky vody a námraza>

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500