Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Prečo sa v novom výrobku nachádzajú kvapky, alebo škvrny od vody?

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Umývačky riadu
  • Naposledy aktualizované 16/09/2015

Prečo sa v novom výrobku nachádzajú kvapky, alebo škvrny od vody?

 

 

 

check point Dôvod

 

Funkčnosť a tesnenie výrobku môže byť testované počas výroby,škvrny od vody môžu vo výrobku zostať.

Nejde o poruchu, výrobok môžete používať.

 

         water stain

                                     Škvrny od vody

 

 

 

 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500