Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Dostane sa voda všade na riad i zo zadnej strany, pokiaľ sa riad vzájomné dotýka?

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Umývačky riadu
  • Naposledy aktualizované 16/09/2015

Dostane sa voda všade na riad i zo zadnej strany, pokiaľ sa riad vzájomné dotýka?

 

 

how to fix Ako opraviť

 

Riad by mal byť uložené v stoji a vzájomne sa nedotýkať.


Prosím, nechajte po sušení dvere otvorené, aby bol zaistený odvod vlhkého vzduchu.

Pre lepšiu výkon sušenia:

1. (pre 12 ľudí) Prosím, používajte leštidlo do umývačky. Ak voda stále zostáva na riade, upravteku leštidla na

úroveň 4 k zvýšeniu množstva leštidla vydávaného pre lepší výkon sušenia.

(Úroveň 3 pri predvolenom nastavení) Riad namočte alebo sterilizujte pre lepšiu sušenia.


2. (pre 6 ĽUDÍ) Sušenie horúcim vzduchom môže byť pridané ako ďalšia funkcia.

 

      Vkladanie riadu

 

       ① Urovnanie horného koša

 

                  loading upper rack

       

       ② Urovnanie spodného koša

           loading lower rack

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500