Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Po spustení 3D videa sa nezobrazuje 3D obraz

Riešenie problémov

Po spustení 3D videa se nezobrazuje 3D obraz

Symptóm

Po spustí 3D videa sa zobrazuje klasický 2D obraz.


 Riešenie

3D video môžete sledovať iba na televízore s funkciou 3D.
Zobrazenie 3D obrazu je možné vďaka tenkému 3D filtru na obrazovke. 3D video si môžete užívať prostredníctvom 3D okuliarov.
Okrem toho sa líšia aj hardvérové vnútorné vybavenie televízora a aj softwér je pre 3D videa upravený.
 
Domáce kino môžete k televízoru pripojiť pomocou HDMI kábla (Typ A, vysokorýchlostný HDMI ™ kábel).
Choďte do nastavenia a zapnite všetky položky, ktoré sa týkajú 3D.

*Required question