Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Nehrá jedna časť centrálneho reproduktora

Riešenie problémov

 Nehrá jedna časť centrálneho reproduktora


Symptóm

Centrálny reproduktor nefunguje. (nie je počuť zvuk)

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">

 Príčina

Centrálny reproduktor na pravej strane nehrá.

</span>


 Riešenie

① Skontrolujte zapojenie centrálneho reproduktora; + [Červená] a - [Čierna].
② Skontrolujte nastavenia reproduktora.
③ Skontrolujte nastavenie módu.


*Required question