Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Domáce kino nejde zapnúť

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Audio systémy, Systémy domáceho kiná, Televízory
  • Naposledy aktualizované 29/07/2016

Domáce kino nejde zapnúť


 Riešenie

1. Vyskúšajte, či je prívodný kábel pripojený do elektrickej zásuvky. Občas sa môže stať, že kábel povolí, prípadne nefunguje zásuvka.
 
2. Skúste stlačiť tlačidlo [EJECT] na prístroji.
→ Skontrolujte, či sú zatvorené dvierka na disk.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500