Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Môžem vymazať nainštalované aplikácie?

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Audio systémy, Systémy domáceho kiná, Televízory
  • Naposledy aktualizované 29/07/2016

 Môžem vymazať nainštalované aplikácie?


Symptóm

Vymazanie nainštalovanách aplikácií


 Riešenie

V správcovi aplikácií môžete presunúť, alebo odstrániť nainštalované aplikácie.

Presunutie aplikácií:

1. Vyberte aplikáciu a stlačte zelené tlačidlo pre zobrazenie možností.
2. Použite šípky ▲ ▼ pre výber možnosti [Presunúť], a stlačte ENTER (◎).
3. Šípkami ▲ ▼ ◀ ▶ vyberte pozíciu, kam chcete aplikáciu presunúť a opäť stlačte ENTER (◎)

Vymazanie aplikácií:

1. Vyberte aplikáciu a stlačte zelené tlačidlo pre zobrazenie možností.
2. Použite šípky ▲ ▼ pre výber možnosti [Delete] a stlačte ENTER (◎).
3. Šípkami ◀ ▶ vyberte možnosť [Áno] a stlačte ENTER (◎) pre potvrdenie.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500