Získajte späť až 100 eur na nákup chladničky LG

01/06/2019 ~ 30/06/2019
  • Kombinované chladničky LG udržiavajú čerstvosť potravín dlhší čas, aby ste si ich mohli maximálne užiť všetkými zmyslami – zrakom, hmatom, čuchom, sluchom a hlavne chuťou.

    Funkcia LINEARCooling znižuje kolísanie teploty na ± 0,5°C a predlžuje čerstvosť potravín. Prieduchy DoorCooling+ nachádzajúce sa v prednej časti chladničky ochladia potraviny vo dverách rýchlejšie a napomáhajú rovnomernému chladeniu v celej chladničke. Potešte svoje zmysly s NatureFRESH!