*Prieskum týkajúci sa miesta sedenia pri sledovaní televízora (február 2017, IPSOS).
*Relatívna veľkosť farebného rozsahu nastavená na 100% pri sledovaní zo stredu (0 stupňov).
*Údaje vychádzajú z interného výskumu spoločnosti LG.
*Údaje vychádzajú z interného výskumu spoločnosti LG.