NAŠE POSLANIE

Lepší život pre všetkých

Naša snaha prinášať riešenia pre praktický život pre každého mení našu planétu k lepšiemu.
EKOLOGICKÝ PRÍSTUP

Zelenší zajtrajšok

Svoju úlohu plníme od fázy výroby až po likvidáciu, a to vďaka ekologickému návrhu produktov, ekologickému baleniu, úspore energie pri používaní, zhodnocovaniu odpadu a recyklácii.
Ilustrácia ekologického životného cyklu produktov LG OLED znázorňuje menej použitých panelov v porovnaní s displejmi LED, ekologické balenie, nízke emisie uhlíka a ekologický proces recyklácie. Ilustrácia ekologického životného cyklu produktov LG OLED znázorňuje menej použitých panelov v porovnaní s displejmi LED, ekologické balenie, nízke emisie uhlíka a ekologický proces recyklácie.
Logo INTERTEK.

Vyrobené z recyklovaných materiálov

Modely LG OLED G3 a C3 certifikovala spoločnosť Intertek, pretože zadný kryt obsahuje 30 % recyklovaných materiálov.
*Označenie Recyklovaný obsah sa vzťahuje na všetky modely G3 a C3.
EKOLOGICKÝ ŽIVOTNÝ CYKLUS

Životný cyklus OLED displejov LG

Modely LG OLED sú navrhnuté tak, aby boli šetrnejšie k životnému prostrediu od výroby až po likvidáciu. Displeje majú prevažne kovovú konštrukciu a neobsahujú podsvietenie ani nebezpečné látky, ako je napríklad kadmium a fosfid inditý. Televízor sa dodáva v recyklovateľnej kartónovej škatuli a pri jeho sledovaní vzniká menej emisií uhlíka. Keď príde čas sa s ním rozlúčiť, vďaka výnimočnej efektívnosti recyklácie sa pri likvidácii minimalizujú emisie uhlíka, takže televízory LG OLED TV z roku 2023 sú šetrné k našej planéte počas celého životného cyklu.
EKOLOGICKÉ BALENIE

Balenie ohľaduplnejšie k planéte

Modely LG OLED sú balené v recyklovateľnej kartónovej škatuli. Všetky materiály boli dôkladne vybrané s prihliadnutím na ich ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Na našich baleniach sa nachádza EKO štítok!
Ilustrácia panorámy mesta obklopeného prírodou, ktorá je vytvorená z ekologických balení OLED displejov LG Ilustrácia panorámy mesta obklopeného prírodou, ktorá je vytvorená z ekologických balení OLED displejov LG
*Model 65C3 sa meral bez stojana.
ZJEDNODUŠENIE OVLÁDANIA SYSTÉMU webOS 23

Obsah pre každého

PRIBLÍŽENIE POSUNKOVEJ REČI

Neunikne vám žiadny posunok

Priblížte si vysielanie v posunkovej reči, aby ste zachytili každý detail sledovaného obsahu.
Ilustrácia modelu LG OLED, na ktorom sa zobrazuje vysielanie predpovede počasia s tlmočníčkou do posunkovej reči v rámiku, pričom šípky znázorňujú zmenu veľkosti. Ilustrácia modelu LG OLED, na ktorom sa zobrazuje vysielanie predpovede počasia s tlmočníčkou do posunkovej reči v rámiku, pričom šípky znázorňujú zmenu veľkosti.
*Zábery na obrazovke sú len ilustračné.
UŽITE SI ZVUK TELEVÍZORA SPOLOČNE

Ideálny zvuk pre každého

Nastavte si hlasitosť načúvacieho prístroja Bluetooth bez zmeny nastavenia televízora, aby mohol každý počúvať, ako mu to vyhovuje.
Ilustrácia znázorňujúca dve osoby, ktoré sledujú hudobné vystúpenie na modeli LG OLED. Chlapec má nasadené slúchadlá so zvýšenou hlasitosťou. Žena počúva zvuk z reproduktorov televízora so zníženou hlasitosťou. Ilustrácia znázorňujúca dve osoby, ktoré sledujú hudobné vystúpenie na modeli LG OLED. Chlapec má nasadené slúchadlá so zvýšenou hlasitosťou. Žena počúva zvuk z reproduktorov televízora so zníženou hlasitosťou.
OCHRANA ZRAKU

Chránime vaše oči

Naše televízory sú ohľaduplnejšie aj k vašim očiam
Logo TÜV Rheinland Eyesafe Display, logo Flicker-free Display, logo Discomfort GlareFree Logo TÜV Rheinland Eyesafe Display, logo Flicker-free Display, logo Discomfort GlareFree
NÍZKE VYŽAROVANIE MODRÉHO SVETLA

Sledujte televízor bez únavy očí

Sledujte televízne programy s optimálnym obrazom a menším negatívnym vplyvom1 na vaše oči. OLED displeje LG vyžarujú len zanedbateľné množstvo modrého svetla, ktoré nie je škodlivé pre človeka.* Takže dokonca aj po slastne lenivej nedeli strávenej pred televízorom zostanú vaše oči čerstvé.
Ilustrácia znázorňujúca vedľa seba televízory LED a LG OLED. Na obrazovkách sa zobrazujú farebné písmená, ktoré sa následne zoradia a vytvoria modrý text „MODRÉ SVETLO“. Na LED televízore modré svetlo žiari, ale na OLED televízore je stlmené. Ilustrácia znázorňujúca vedľa seba televízory LED a LG OLED. Na obrazovkách sa zobrazujú farebné písmená, ktoré sa následne zoradia a vytvoria modrý text „MODRÉ SVETLO“. Na LED televízore modré svetlo žiari, ale na OLED televízore je stlmené.
*Panely LG OLED TV sú certifikované ako displeje s nízkym vyžarovaním modrého svetla podľa štandardu TÜV-Eyesafe®.
BEZ BLIKANIA

Spojenie zábavy a komfortu

Blikanie obrazovky nie je len otravné. Ak sú oči vystavené dlhšiemu blikaniu (hoci prakticky neviditeľnému), vedie to k zvýšenej únave. Modely LG OLED chránia váš zrak. Spoločnosť UL totiž potvrdila2,3,4, že neblikajú*.
Ilustrácia slnečníc rozdelená v strede na dve časti, pričom jedna strana predstavuje obraz na televízore LED a druhá na televízore LG OLED. Blikanie obrazovky je viditeľné len na obrazovke LED televízora. Ilustrácia slnečníc rozdelená v strede na dve časti, pričom jedna strana predstavuje obraz na televízore LED a druhá na televízore LG OLED. Blikanie obrazovky je viditeľné len na obrazovke LED televízora.
*Spoločnosť UL potvrdila panely LG OLED TV ako displeje bez blikania.
BEZ NEPRÍJEMNÝCH ODLESKOV

Menej odleskov bez ohľadu na svetlo

Televízory LG OLED sa ako prvé v odvetví pýšia potvrdením, že sú bez nepríjemných odleskov*5,6. Bez ohľadu na to, aké tmavé alebo svetlé je okolité prostredie, panely displeja generujú miernu svetelnosť pre pohodlnejšie sledovanie.7
Ilustrácia televízora zaveseného na stene, pričom jedna jeho strana predstavuje televízor LED a druhá strana televízor LG OLED. Ako sa scéna mení z dennej na nočnú, strana predstavujúca LED televízor má stále výrazne viac odleskov ako OLED televízor LG. Ilustrácia televízora zaveseného na stene, pričom jedna jeho strana predstavuje televízor LED a druhá strana televízor LG OLED. Ako sa scéna mení z dennej na nočnú, strana predstavujúca LED televízor má stále výrazne viac odleskov ako OLED televízor LG.
*Spoločnosť UL potvrdila panely LG OLED TV ako displeje bez nepríjemných odleskov.
ESG

Inovácie spoločnosti LG pre dobro planéty a svetlejšiu budúcnosť

Iniciatívy spoločnosti LG v oblasti ESG ocenili popredné svetové indexy globálnej udržateľnosti.
Logo MSCI ESG, logo FTSE4Good, logo 2020 Eco Vadis Logo MSCI ESG, logo FTSE4Good, logo 2020 Eco Vadis

1. Pri porovnaní vyžarovania modrého svetla sa použili LED a OLED televízory LG.
2. Výsledky certifikácie potvrdzujúcej, že displeje neblikajú, sa vzťahujú na testy OLED panelov. Pri porovnávaní sa použili LED a OLED televízory značky LG.
3. Podmienky snímania: frekvencia zobrazenia 120 Hz pri OLED aj LED modeloch, predvolené nastavenie obrazu/rýchlosť uzávierky: 50 snímok/s, 120°.
4. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od podmienok snímania a prehrávania.
5. Výsledky sú založené na metóde vyhodnotenia UGR (Unified Glare Rating).
6. Osvedčenie sa vydáva, ak je pri sledovaní televízora s osvetlením od 70 do 300 luxov hodnota UGR nižšia ako 22.
7. V porovnaní s LED televízormi LG.