Skip to Contents Skip to Accessibility Help

LG Image Retention Mini Page

Spoľahlivosť televízorov
LG OLED TV

Prvotriedna kvalita obrazu televízorov LG OLED TV je uznávaná
širokou radou technologickými médiami, ako sú CNET, What Hi-Fi a TechRadar.

Televízory LG OLED TV dokonca riešia riziko retencie obrazu,
ku ktorej môže dôjsť, pokiaľ zákazníci používajú túto technológiu
za neštandardných zobrazovacích podmienok.

* Neštardandnými zobrazovacími podmienkami“ je myslené dlhodobé zobrazenie statického obrazu.
next

Technológia televízorov
LG OLED TV
na predchádzanie retencie
obrazu a obnovenie obrazu

Preventívne opatrenia pre zabránenie retencie obrazu

Televízory LG OLED TV využívajú radu vyspelých technológií
pre prevenciu a zníženie retencie obrazu.

Posun obrazovky

Táto technológia pomáha znižovať riziko retencie
pri dlhodobom zobrazení statického obrazu.
Funkcia Technológia posunu obrazovky posúva obrazom v rozmedzí niekoľko pixelov.

Upravenie jasu loga

Táto technológia rozpozná logá na obrazovke
a zníži ich jas.

TPC (dočasná kontrola maximálneho jasu)

Televízory LG OLED TV využívajú technológiu, ktorá rozpozná,
ktoré statické obrazy predstavujú vysoké riziko retencie a náležite
upravý jas pixelov.

Obnovenie v prípade retencie

Televízory LG OLED TV majú technológiu obnovenia
v prípade rezencie obrazu, ku ktorej môže pokiaľ zákazníci
používajú televízor pri neštandardných podmienkach.

* „Neštardandnými zobrazovacími podmienkami“ je myslené dlhodobé zobrazenie statického obrazu.

Obnovenie pixelov

Televízory LG OLED TV obsahujú funkciu nazvanú Obnovovač pixelov.
Tá pravidelným skenovaním automaticky zisťuje zhoršenie stavu kvality
pixelov a podľa potreby ich kompenzuje. Pri vypínaní tiež
detekuje zmeny napájania tranzistorov typu Thin Film Transistor (TFT)
a porovnaním zo sadou referenčných hodnôt opravuje degradácie pixelov.

Ako možno aktivovať technológiu na obnovenie obrazu po retencii?

Automatická funkcia Obnova pixelov
– pre obnovenie obrazu po retencii bez námahy

Po každých štyroch hodinách súhrnného používania

Obnovenie pixelov je spustené automaticky,
po vypnutí televízora po 4 prevádzkových hodinách.
Ak ste napríklad sledovali televízor včera dve hodiny a tri hodiny dnes
(celkovo viac ako štyri hodiny), Obnovenie pixelov sa automaticky spustí,
a poradí si s problémami retencie obrazu.

* Funkcia sa nespustí, ak televízor nie je pripojený do elektrickej siete.

Po 2000 prevádzkových hodinách

Po tom, čo budete televízor sledovať 2000 a viac hodín
(čo odpovedá päť hodín denne po dobu dlhšiu ako jeden rok),
sa obnovavač pixelov spustí automaticky, a po vypnutí televízora je aktívny asi hodinu.
Počas tohto procesu sa na obrazovke môžu zobrazovať vertikálne linky.
Nejedná sa o závadu. Cielom je odstránenie retencie obrazu rolovaním
horizontálneho pruhu dole po obrazovke.

Obnova pixelov sa spúšťa automaticky podľa stavu vášho televízora,
alebo ju môžete kedykoľvek spustiť ručne.

Ručné Obnovenie pixelov
– umožňuje kontrolu obnovenia obrazu v prípade retencie obrazu.

Ručné obnovenie pixelov je tiež možné použiť v prípade,
že si všimnete akúkoľvek retenciu obrazu,
alebo ak sa zobrazí pripomenutie na jeho spustenie po 2000 hodinách sledovania.
Ručné spustenie vykonajte nasledovnými krokmi:

Najprv na diaľkovom ovládači stlačte a dlho podržte tlačidlo Nastavenie , čím vstúpite do ponuky nastavení.
Najprv na diaľkovom ovládači stlačte a dlho podržte tlačidlo Nastavenie,
čím vstúpite do ponuky nastavení.
[Nastavenie] → [Obraz] → [Nastavenie OLED panela ]
→ [Obnovovač pixelov]

* Upozorňujeme, že funkcia Obnova pixelov sa zastaví, ak počas jej priebehu zapnete televízor.

Proaktívne opatrenia na minimalizáciu rizika retencie obrazu

Pri väčšine bežných podmienok zobrazenia nedochádza k retencii obrazu.
Vo všeobecnosti môže k retencii obrazu dôjsť,
keď spotrebitelia používajú obrazovku mimo bežných podmienok zobrazenia.
Vyhýbajte sa zobrazovaniu obrazu podobného príkladom nižšie,
pretože takýto obsah môže spôsobiť retenciu obrazu.

* Neštardandnými zobrazovacími podmienkami“ je myslené dlhodobé zobrazenie statického obrazu.
 • A film that contains a static picture/ element or object that is consistently visible in a still state. (Ex. channel number, TV station logo, program title, news and movie captions, etc.)

  Film, ktorý obsahuje statický
  obrázok/prvok alebo nehybný objekt,
  ktorý je trvalo viditeľný.
  (Napr. číslo kanála, logo televíznej stanice,
  názov programu, titulky správ a filmov atď.)

 • A film/image that contains a fixed menu, icon display for games or set-top box display.

  Film/obraz, ktorý obsahuje statickú ponuku, zobrazenie ikon pre hry alebo zobrazenie ponuky set-top boxu.

 • Film ratio, such as 4:3 or 21:9, in which black bars appears on the left/right or top/bottom of the screen.

  Pomer strán filmov ako 4:3 alebo 21:9, kedy sa v ľavo /pravo alebo hore/naspodu obrazovky zobrazujú čierne pruhy.

Riziko retencie obrazu môžete znížiť
pokiaľ ručne zmeníte niektoré nastavenia vášho televízora.

Nastavenia režimu Eko

Keď dlhú dobu sledujete rovnaký obsah, nastavte televízor na režim
Eko a v nastaveniach režimu obrazu upravte jas panela OLED na nízku úroveň.

Nastavenie jasu loga

V ponuke Obraz v nastavení panela OLED
nastavte prispôsobenie jasu loga na vysokú úroveň.

Nastavenia zobrazenia ponuky

Ak chcete zabrániť tomu, aby sa na obrazovke dlhodobo zobrazovala
ponuka nastavenia externého zariadenia,
pozrite si príručku k tomuto pripojenému zariadeniu a vypnite ponuku nastavení.

Nastavenia pomeru strán

Ak sa pri sledovaní obsahu na televízore zobrazuje vľavo/vpravo alebo
hore/dole čierne pozadie (obrazový formát letterbox),
odporúčame upraviť
obsah nasledovným spôsobom, aby pasoval na obrazovku:
[Obraz] → [Nastavenia pomeru strán] →
[Pomer strán] → [Vertikálne priblíženie] alebo [Priblíženie vo všetkých smeroch]