Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[TV] การเชื่อมต่อกับเครื่องเสียง

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 06/05/2015

 

การเชื่อมต่อกับเครื่องเสียง

 

 

เราสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงในระบบ digital ของTV’s ผ่านช่อง optical digital sound output ทางด้านหลังเครื่องได้


 - ทางออกของช่องสญญาณ digital amplifier ต้องสนับสนุนหรือรองรับระบบ

 - Dolby Digital ระบบรองรับหรือไม่

 

ทำการเชื่อมต่อสัญญาณ Dolby digital ในระบบเสียง 5.1 channel

 

 

 

 

การแก้ไข

 

เมื่อเราเชื่อมต่อในระบบ home theater ระบบของ  HDMI cable หรือการเชื่อมต่อสัญญาณเสียงจากภายนอกให้ทำการตั้งเครื่องรับลำโพงที่วีจากภายนอก  

 

1. ทำการกดปุ่มติดตั้งระบบเสียงและOptical digital/HDMI ARC.

 

 

 

2. ทำการเปิดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกต่างๆ.

 

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500