Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[TV] การเชื่อมต่อหูฟังและ USB

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 06/05/2015

 การเชื่อมต่อหูฟังและ USB

 

 

 

 

ทำการเชื่อมต่อสายสัญญาณด้านหลังเครื่องและหูฟังตามรูป

 

การเชื่อมต่อ USB

 

 

 

 

เราสามารถใช้ Smart Share และ Time Machine เชื่อมต่อกับช่อง USB ได้เพื่อรับชมภาพและเสียงผ่าน file

 

Note : เครื่องรับอาจไม่รองรับ file บางประเภทและอุปกรณ์บางยี่ห้อที่ไม่ได้มาตราฐาน คุณสมบัติที่กำหนด

 
 
การแก้ไข
 
 

ปรับระด้บเสียง「volume +, -,mute หรือทำการ Mute เสียงเอาไว้ที่รีโมท

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500