Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[TV] การตั้งค่าภาพ และ เสียง (Smart)

  • ปัญหาภาพ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 05/06/2015

 

การตั้งค่าภาพ และ เสียง

 

Settings_Feature_Genre (Smart)

 

 

เลือก Smart   è  เลือก Basic Settings è เลือก Genre

 

ใช้ในการตั้งภาพและเสียงสำหรับลูกค่า

Off (ปิด)

 - ใช้ในการตั้งค่าภาพ และ เสียงใน เมนู

 

Cinema

 - ใช้ในระบบภาพและเสียงในโหมดภาพยนต์

Game

 - ใช้ในระบบภาพและเสียงในโหมดเกมส์

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500