Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[TV] การตั้งค่าลงทะเบียน และ การลงทะเบียนใหม่สำหรับเมจิก รีโมท

  • การติดตั้ง
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014
การตั้งค่าลงทะเบียน และ การลงทะเบียนใหม่สำหรับเมจิก รีโมท
 
การลงทะเบียน เมจิกรีโมท
 
คุณต้องลงทะเบียน เพื่อใช้งานเมจิก รีโมท

 

ก่อนการใช้งาน  โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อลงทะเบียนการใช้งานของเมจิก รีโมทของท่าน

1. เปิดทีวี  และหลังจากนั้น 10 วินาที กดปุ่ม วงล้อ (OK) ไปยังทีวี

2. รีโมทคอนโทรลจะถูกลงทะเบียนอัตโนมัติ และมีข้อความปรากฏ  "การลงทะเบียนเป็นไปที่เรียบร้อยแล้ว" แสดงบนหน้าจอทีวี

 

ถ้าคุณลงทะเบียนเมจิกรีโมทไม่ได้  โปรดทำการปิด-เปิด ทีวีใหม่  แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
 
 
การลงทะเบียนเมจิกรีโมทใหม่
 
1. กดปุ่ม Smart   และปุ่ม Back  ที่รีโมทพร้อมกันค้างไว้ประมาณ 5 วินาที
2. หากต้องการลงทะเบียนใหม่ ให้กดปุ่ม วงล้อ (OK) ไปยังทีวี

 

รีโมทจะได้รับการเริ่มต้นการลงทะเบียนใหม่ ถ้าคุณกดปุ่ม กดปุ่ม Smart   และปุ่ม Back  ที่รีโมทพร้อมกันค้างไว้ประมาณ 5 วินาที

และหากกดปุ่ม Back  ที่รีโมทค้างไว้ประมาณ 5 วินาทีอีกครั้ง  จะเป็นการเริ่มต้นและลงทะเบียนใหม่ของเมจิก รีโมท

 
 
 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500