Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[TV] การตั้งค่าภาพในโหมดประหยัดพลังงาน (Smart)

  • การติดตั้ง
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

 

Setting_Picture_Energy Saving (Smart)

 

การตั้งค่าภาพในโหมดประหยัดพลังงาน

 

 

เลือก Smart  è เลือก Settings è เลือก Picture è เลือก Energy Saving

 

เราสามารถที่จะประหยัดพลังงานได้ โดยการปรับแต่ง ความสว่างหน้าจอ

 

Off

 - ทำการปิดในโหมดประหยัดพลังงาน.

 

Minimum / Median / Maximum

แบบต่ำสุด ปานกลาง สูงสุด

 

 - เป็นการลดความสว่างหน้าจอเพื่อประหยัดพลังงาน

 

Screen Off

 - เป็นการพักการแสดงภาพหน้าจอแบบชั่วคราว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500