Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[TV] การตั้งค่า เสียงสมาร์ท(ระดับเสียง อัตโนมัติ)

  • ปัญหาเสียง
  • เสียงผิดปกติ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

การตั้งค่า เสียงสมาร์ท

 

Settings_Sound_Smart Sound(Automatic, Volume) (Smart)

 

 

Smart  è ตั้งค่า  è เสียง è ตั้งค่าเสียงสามาร์ท

 

สามารถตั้งค่าเสียงตามระดับเสียงที่ต้องการ

 

 

เสียงอัตโนมัติ (Automatic sound)

  - เมื่อทำการตั้งค่าระดับเสียงอัตโนมัติในแต่ละช่อง  ช่วยให้ผู้ใช้สะดวกสบาย เพลิดเพลินไปกับเสียง 

 

ตั้งค่าระดับเสียง (Volume setting)

  - ผู้ใช้อาจจะรู้สึกว่าระดับเสียงมันสูงเกินหรือต่ำเกินไป เมื่อตั้งค่าในระดับเสียงสัญญาณแบบโค้ง (Volume Curve)

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500