Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[TV] ตั้งค่าเสียง อัจฉริยะ (Smart Sound Setting)

  • ปัญหาเสียง
  • การตั้งค่าสัญญาณเสียงออก
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014
ตั้งค่าเสียง อัจฉริยะ 
Settings_Sound_ Smart Sound Setting (Smart)
 
 
เสียงอัจฉริยะ (Smart Sound)
 

Smart  è ตั้งค่า è เสียง è ตั้งค่าเสียงอัจฉริยะ (Smart Sound Setting)

 

ให้เสียงที่เหมาะสม  ขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อหา  โหมดเสียงจะถูกปรับแต่งอัตโนมัติ เพื่อให้ได้เสียงออกที่ดีที่สุด

เมื่อคุณทำการตั้งค่าเสียงอัจฉริยะในโหมดเสียง , เซอร์ราวด์เสมือนจริง(Virtual Surround Plus) และ เสียงคมชัด II (Clear Voice ll) เสียงจะถูกปรับแต่งอัตโนมัติ

 

 

เสียงเซอร์ราวด์เสมือนจริง (Virtual Surround Function)

 

Smart  è ตั้งค่า è เสียง è เสียงเซอร์ราวด์เสมือนจริง (Virtual Surround Plus)

 

เทคโนโลยีการประมวลผลเสียงของแอลจี  ให้ระบบแยกเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 แชลแนลอย่างคมชัดจากลำโพงทั้งสอง

เมื่อโหมดเสียงคมชัด II (Clear Voice ll) เปิดทำงาน  เสียงเซอร์ราว์ดเสมือนจริง จะไม่ถูกเลือกให้ทำงาน

 
 
เสียงคมชัด II (Clear Voice II Function)
 

Smart  è ตั้งค่า è เสียง è เสียงคมชัด II (Clear Voice II)

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500