Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[TV] ตั้งค่าโหมดเสียง อัจฉริยะ (Settings Sound Mode)

  • ปัญหาเสียง
  • การตั้งค่าสัญญาณเสียงออก
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014
ตั้งค่าโหมดเสียง อัจฉริยะ
Settings_Sound_ Sound Mode (Smart)
 
 
ตั้งค่าเสียงขั้นพื้นฐาน (Audio basic setting)
 

Smart  è ตั้งค่า è เสียง è โหมดเสียง

 

ปรับเสียงของ TV ให้ระดับที่เหมาะสมตามโหมดเสียงที่เลือก

 

เสียงปกติ (Standard)

  - เหมาะสมสำหรับทุกประเภทของวิดีโอ

 

เพลง / ภาพยนตร์ / กีฬา / เกมส์ (Music / Movie / Sports / Games)

  - [ขึ้นอยู่กับรุ่น] ตั้งค่าสัญญาณเสียงที่ดีที่สุดสำหรับประเภทที่เฉพาะเจาะจง หรือเหมาะสมกับประเภทของวิดีโอ 

 

การตั้งค่าของผู้ใช้ (User setting)

  - ปรับระดับเสียงในระดับที่คุณเลือกใช้ EQ ผู้ใช้

 

ตั้งค่ารายละเอียดเสียง (Sound detailed setting)

 

Smart  è ตั้งค่า è เสียง è โหมดเสียง è EQ ผู้ใช้

 

ตั้งค่าโหมดเสียงที่ตั้งค่าของผู้ใช้ 

 

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz

  - ตั้งค่าโดยการปรับ EQ  ของแถบใช้เสียง

 

ค่าเดิมจากโรงงาน (Initialization)

  - ตั้งค่าปรับเสียงกลับไปใช้ค่าเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500