Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[TV] ตั้งค่าวิดีโอ และการสแกนภาพนุ่มนวล

  • ปัญหาภาพ
  • ภาพผิดปกติ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

 

ตั้งค่าวิดีโอ และการสแกนภาพนุ่มนวล

 

Settings_Video_Soft Video Live Scan (Smart)

 

 

Smart  è ตั้งค่า èวิดีโอ è โหมดวิดีโอ è ตั้งค่าเพิ่มเติม è ไลท์สแกน

 

[ขึ้นอยู่กับรุ่น]

แก้ไขวิดีโอเพื่อให้หน้าจอเคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวล 

 

โหมดนุ่มนวล (Softer)

  - ปรับค่าลดของภาพการสั่นไหว  สามารถปรับค่าภาพได้ถึง 3 ระดับ 

 

โหมดคมชัด 1 (Sharper 1 )

  - ปรับค่าลดของภาพการสั่นไหว  สามรถปรับค่าภาพได้ถึง 7 ระดับ 

 

โหมดคมชัด 2 (Sharper 2 )

  - ความคมชัดหน้าจอมากกว่า โหมดคมชัด 1 

  - โหมดคมชัด 2 ไม่สามารถใช้สำหรับจอภาพ 3 มิติ 

 

โหมดผู้ใช้ (User)

  - สามารถปรับควบคุมการสั่นไหวของภาพด้วยตนเอง  หลังกำจัดภาพ

  - กำจัดการสั่นไหว  :  ฟังก์ชั่นการควบคุมการสั่นไหวจากการเคลื่อนไหวที่หน้าจอ  

  - หลังกำจัดภาพ : ฟังก์ชั่นควบคุมหลังภาพที่หน้าจอ

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500