Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[TV] เชื่อมต่อสายอากาศ หรือเคเบิ้ล

  • การติดตั้ง
  • การเชี่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

เชื่อมต่อสายอากาศ หรือเคเบิ้ล

 

Connecting Antenna or Cable

 

 

เมื่อรับชมรายการทีวีสาธารณะ หรือสายอากาศ / สายเคเบิ้ล(อนาล็อก , ดิจิตอล)

 

เชื่อมต่อสายอากาศไปยังจุดต่อสายอากาศอินพุต เพื่อรับชมรายการโดยใช้สายอากาศนอกบ้าน / ในบ้าน

 

 

 

 

 

 - อย่าดัดสายทองแดงให้โค้งงอ เมื่อเชื่อมต่อสายโครแอ๊กซ์เชี่ยว (75 Ω).
 - หมุนขั้วให้ถูกกับการเชื่อมต่อ  
 - อุปกรณ์เชื่อมต่อครั้งแรกก่อนที่จะเสียบไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับโทรทัศน์ 
 - การใช้ทีวีมากกว่า 2 เครื่องด้วยสายอากาศเดียว ด้วยเพิ่มอุปกรณ์แปลงสัญญาณในการเชื่อมต่อ 
 - ให้คำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเสาอากาศหรือร้านค้าเมื่อคุณประสบปัญหากับการติดตั้งเสาอากาศ

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500