Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

การเปลี่ยนการตั้งค่า ทำอย่างไร ? – Web OS 2.0

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 06/10/2015

การเปลี่ยนการตั้งค่า ทำอย่างไร ? – Web OS 2.0

 

 

■ การตรวจสอบ

 

  - ตรวจสอบ ถ้าเครื่องรับโทรทํศน์ นั้น ๆ เป็น ปี  2015 (  Web OS 2.0 )

 

■ วิธีการใช้งาน 


1. กด  Press on the remote controller. ที่รีโมทควบคุม .

    Press on the remote controller.

 

2. กด  Press to select. เพื่อเลือก  Press to select..

    Press to select.

 

3. เปลี่ยนการตั้งค่าทีวี ที่ด้านบนขวาของหน้าจอ 


   :  ภาพ  , เสียง , อัตราส่วน , การตั้งเวลา Sleep mode  , การล็อค ,  การตั้งค่าขั้นสูง  

 

    Change TV settings on the right side of the screen

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500