Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

สามารถทำความสะอาดรอยเปื้อน และคราบบนหน้าจอทีวี ได้อย่างไร ?

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 06/11/2015

ฉันสามารถทำความสะอาดรอยเปื้อน และคราบบนหน้าจอทีวีของฉันได้อย่างไร ?

 

 

 

 

Symptom อาการ

 

          1. มีรอยเปื้อนและคราบบนหน้าจอทีวี

 

How to clean TV screen วิธีการทำความสะอาดหน้าจอทีวี

 

             1. เมื่อคุณต้องการจะทำความสะอาด หน้าจอของทีวี ควรจะทำการปิดและถอดปลั๊กโทรทัศน์ ให้เรียบร้อย

             2. เช็ดเบา ๆ ด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ที่แห้ง ไปในทิศทางเดียว หลีกเลี่ยงการใช้น้ำและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

            

             3. การทำความสะอาดรอยนิ้วมือบนหน้าจอทีวี   ด้วยผ้าเปียกด้วยน้ำเล็กน้อยเท่านั้นและโดยการเช็ดหน้าจอ
          

             4. ใช้ให้ผ้าทำความสะอาดหน้าจอ เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน

 

             ※ หมายเหตุ:

                อย่าขัดรถและด้วสารทำความสะอาดเพื่อการอุตสาหกรรม, ขัด, ขี้ผึ้งเบนซินและเครื่องดื่ม , แอลกอฮอล์ เพราะสารเคมีเหล่านี้สามารถเปลี่ยนสีหน้าจอ หรือก่อให้เกิดความเสียหายอื่น ๆ อย่างถาวร

 

          

 

How to prevenet Scratches วิธีการป้องกันรอยขีดข่วน


             1. ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดหน้าจอ ( หลีกเลี่ยงการใช้ผ้าที่มีความหยาบกร้าน)

             2. ทำตามคำแนะนำในคู่มือ สำหรับการทำความสะอาดทีวี


             3. เก็บกุญแจและของเล่นเด็กของคุณ ไว้ให้ห่างจากทีวีเสมอ


             4. แพ็คทีวี ให้เรียบร้อยและปลอดภัย ด้วยการป้องกัน เช่น อุกรณ์ที่ใช้ห่อ หรือ หุ้มก่อนที่จะมีการการขนส่ง
                   

                         Wipe TV screen gently with a dry microfiber cloth

                           < เช็ดจอทีวีเบา ๆ ด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ที่แห้ง >

                          A Microfiber cloth suitable for TV screen cleaning

                   < ผ้าไมโครไฟเบอร์เหมาะสำหรับ การทำความสะอาดจอทีวี >

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500