Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

เข้าเว็บไซต์ไม่ได้ หรือ ไม่แสดง

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 06/11/2015

เข้าเว็บไซต์ไม่ได้หรือไม่แสดง

Symptom อาการ

          1. เข้าเว็บไซต์ไม่ได้

 

 

Cause สาเหตุ

 

           1. อาจจะเกิดจากข้อผิดพลาดในเว็บไซต์ หรือ URL ที่ไม่ถูกต้อง

              2. หากเว็บไซต์ ที่ใช้คุณสมบัติไม่ได้รับการสนับสนุนบนทีวี ( เช่นความแตกต่างใน Flash ) ก็ไม่สามารถดูได้

          

              3.  เมื่อเว็บไซต์ ร้องขอติดตั้งโปรแกรม ( เช่น เว็บไซต์การฝึกอบรมออนไลน์ , P2P เว็บไซต์แบ่งปันไฟล์ ) ที่พวกเขาไม่สามารถแสดงหรือนำไปใช้ได้ 

 

              เว็บเบราเซอร์ทีวี อาจแตกต่างจากของเครื่องคอมพิวเตอร์

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500