Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ระยะการติดตั้งบนโต๊ะที่เหมาะสม สำหรับ LCD /LED

  • การติดตั้ง
  • อื่นๆ
  • การติดตั้ง
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 06/11/2015

 การติดตั้งสินค้า LCD / LED  บนโต๊ะ ที่เหมาะสมนั้น พื้นที่ต้องห่างจากผนัง เพื่อการระบายอากาศ ( อย่างน้อย 10 ซม. )

 


 

ข้อควรระวัง

-  อย่าวางทีวีหรือใกล้แหล่งความร้อน เพราะอาจส่งผลให้ทำเกิด
ไฟไหม้หรือความเสียหายอื่น ๆ

-  หากโทรทัศน์ไม่ได้วางในตำแหน่งที่มั่นคงพอ
- ไม่ควรติดตั้ง สินค้า LCD / LED ไว้ใต้เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากหลักการทำงานของตัวสินค้าเอง เช่น แอร์มีหน้าที่นำความร้อนออกสู่ภายนอก ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่น LCD / LED มีความร้อนเกิดขึ้นจากการทำงาน ถ้ามีการติดตั้งแบบนิ้ (อยู่ใต้แอร์ ) ฉะนั้น ความร้อนที่ระเหยขึ้นไป หากไปกระทบกับความเย็นที่ออกจากช่องแอร์ แน่นอนเกิดความชื้นและหยดน้ำ ทำให้เกิดความเสียหายกับสินค้าได้

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500