Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

หลีกเลี่ยงการแสดงภาพนิ่ง โลโก้ต่าง ๆ และวีดีโอเกมส์ สำหรับ LCD / LED

  • ปัญหาภาพ
  • อื่นๆ
  • การดำเนินการ
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 06/11/2015

       การแสดงภาพนิ่งต่าง ๆ ( เช่น  โลโก้ช่องออกอากาศ , เมนุบนหน้าจอ , ภาพจากวิดีโอเกมส์ ) เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดความเสียหายให้กับหน้าจอ  ซึ่งมีผลทำให้ภาพติดค้าง  ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ซึ่งการติดค้างของภาพ อยู่นอกเหนือการรับประกัน

          ควรหลีกเลี่ยงการแสดงภาพบนหน้าจอโทรทัศน์ของคุณ ระยะเวลานาน ( 2 ชั่วโมง หรือมากกว่าสำหรับ LCD / LED 1 ชั่วโมง หรือมากกว่าสำหรับ PDP ) รวมถึงถ้าคุณดูโทรทัศน์ในอัตราส่วน 4: 3 เป็นเวลานาน , ทำให้เกิดภาพติดค้าง อาจเกิดขึ้นเป็นเส้นที่ขอบของจอ ปรากฏการณ์นี้ยังเกิดขึ้น และไม่อยู่ภายใต้การแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน

 

 

 

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500