Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

มีจุดกระพริบที่หน้าจอ

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 06/09/2016

มีจุดกระพริบที่หน้าจอ


การแก้ไข


1. ถ้าผลิตภัณฑ์ที่มีการทดสอบภาพหรือฟังก์ชั่น USB ให้ตรวจสอบว่าอาการเดียวกันที่เกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกันเมื่อใช้ฟังก์ชั่นนี้

2. ถ้าอาการเกิดขึ้นเฉพาะเมื่ออุปกรณ์ภายนอกหรือ set-top box มีการเชื่อมต่อตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์

3. ถ้าอาการเกิดขึ้นเฉพาะในบางช่องหรือโปรแกรมออกอากาศมันอาจจะเกิดจากสภาพของการผลิตสายเคเบิลของ บริษัท และการกระจายเสียง

     

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500