Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ไฟแสตนบาย์ไม่ติด

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 06/09/2016

ไฟสแตนบาย์ไม่ติด.


 อาการ

ไม่มีแสง ST_BY หลังจากที่เชื่อมต่อสาย

ไม่มีแสง ST-BY หลังจากปิดไฟที่มีการเปิดด้วยรีโมท์

※สถานที่ตั้งของหลอด ST-BY แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือโลโก้

หรือ LG LED สีแดงตั้งอยู่ที่ศูนย์หรือด้านล่างขวา ของจอแสดงผล

 

 การแก้ไข

เครืองที่ไม่เป็นสมาร์ท ทีวี


[Menu] → [Setting] → [General] → [Front indicator] → [Standby light] : ON


2012~2013 smart TV

[Home] or [Smart][Setting][General][Standby light][ON] 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500