Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

# TV / การวางเครื่องแบบตั้งโต๊ะ

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การติดตั้ง
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 07/27/2016

การวางเครื่องแบบตั้งโต๊ะ

 >  เว้นระยะอย่างน้อย 10 ซม. เพื่อให้อากาศ ถ่ายเทได้สะดวก และยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500